light bulb icon
Hurtig levering
light bulb icon
Fragtfrit ved køb over 2000 kr
light bulb icon
Sikker betaling
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Hurtig levering
Fragtfrit ved køb over 2000 kr
Sikker betaling
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop
Vi tilbyder
Kundecase
Bæredygtighed
Service & Support
Om os

Integritetspolitik

Denne integritetspolitik indeholder oplysninger om, hvordan Boxon Group AB, org.nr. 556166-5000, inklusive datterselskaber:

1) Boxon AB, org.nr. 556022-7067;
2) Boxon A/S, org.nr. 29207437;
3) Boxon AS, org.nr. 992815922;
4) Boxon Group OY, org.nr. 2998860-6;
5) Båfi Pac Aktiebolag, org.nr. 556581-2699;
6) Boxon Tech AB, org.nr. 556655-2625;
7) Boxon Sarl, org.nr. 48 834 941 189;
8) Boxon GmbH, org.nr. DE182523130;

(samlet kaldet "vi", "os" eller "koncernen"), behandler dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i henhold til persondataforordningen (GDPR).

I denne integritetspolitik beskriver vi, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig. Indsamlingen kan for eksempel ske, når du besøger vores hjemmesider, foretager et køb og/eller bruger vores tjenester. Politikken beskriver også, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, samt hvorfor vi indsamler dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Hvert selskab i koncernen er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, som udføres af dette selskab, og er derfor ansvarlig for, at dine oplysninger håndteres på en korrekt og sikker måde i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ansvarlig for databeskyttelsesspørgsmål inden for koncernen er Boxon Group AB, som blandt andet overvåger, at koncernens behandling af personoplysninger finder sted i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kontaktoplysninger om Boxon Group AB fremgår af punkt 13 nedenfor.

2. Hvad er personoplysninger og behandling af personoplysninger?

En personoplysning er enhver form for information, som direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Eksempler på personoplysninger: navn, adresse og IP-adresse. Ved behandling forstås enhver form for handling i forhold til personoplysninger, herunder indsamling, opbevaring, anvendelse, bearbejdning og overførsel.

3. Derfor bruger vi personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at:

 • levere de produkter og tjenester, du efterspørger
 • udvikle og forbedre vores produkter og tjenester
 • udsende nyhedsbreve
 • besvare meddelelser, du har sendt til os
 • markedsføre os selv, vores produkter og tjenester til eksisterende og nye kunder gennem f.eks. kampagner og invitationer
 • opfylde lovkrav

4. Sådan indsamler vi personoplysninger

Afhængigt af, via hvilken kanal du er kommet i kontakt med os, kan vi have indsamlet forskellige personoplysninger. Ud over de oplysninger, som du selv har afgivet, kan vi f.eks. have indsamlet din IP-adresse og dit tilhørsforhold til en virksomhed. Vi indsamler også oplysninger om din interesse for vores tilbud, f.eks. ved at registrere det antal gange, du har klikket på vores digitale annoncer.

4.1 Personoplysninger, som du giver os

Vi indsamler personoplysninger, som findes i de oplysninger, du giver os. Dette kan ske, når du køber vores produkter og/eller tjenester, kontakter vores kundeservice, sender en e-mail eller på anden måde kommunikerer med os. Indsamling af personoplysninger kan også ske, hvis du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve, arrangementer eller andre tjenester. Når du giver os dine personoplysninger, indsamler, bruger og gemmer vi disse oplysninger til det aktuelle formål. Det er altid frivilligt at give os yderligere oplysninger om dig selv, og vi respekterer din beslutning om ikke at give os sådanne oplysninger.

Afhængigt af, hvordan du interagerer med os, kan disse oplysninger indeholde:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Andre eventuelle personoplysninger, du oplyser
 • Oplysninger om din organisation og stilling
 • Oplysninger om din brug af vores websted (f.eks. betaling, chat eller kontakt via formularer)
 • IP-adresse
 • Styresystem
 • Browser-ID
 • Browser-aktivitet
 • Andre oplysninger vedrørende dit besøg på vores websteder

Vi indsamler visse oplysninger som en del af vores logfiler, men også ved hjælp af cookies og anden sporingsteknologi. Oplysninger om, hvordan vi gemmer og anvender cookies, er beskrevet i vores cookiepolitik.

4.2 Personoplysninger, som vi indsamler fra andre kilder

Vi kan modtage oplysninger om dig fra tredjeparter i forbindelse med annoncering, f.eks. Google Ads og Facebook. Disse parter analyserer brugernes adfærd på internettet for at nå ud til forskellige målgrupper.

De oplysninger, som vi kan få om dig, er følgende:

 • E-mailadresse
 • Styresystem
 • Browser-ID
 • Demografi
 • IP-adresse
 • Sted
 • Organisation
 • Webhistorik
 • Brugeradfærd
 • Vedrørende oplysninger om, hvordan tredjeparter indsamler og behandler dine personoplysninger, henviser vi dig som bruger til den pågældende tjenestes politik.

5. Hvordan kan oplysningerne deles?

Vi værner om din ret til privatlivets fred og vil ikke sælge eller udleje dine personoplysninger til tredjepart. Vi kan dog dele personlige oplysninger med vores betroede underleverandører for at kunne tilbyde dig vores tjenester.

Vi kan dele dine oplysninger med underleverandører for at muliggøre en mere effektiv markedsføring. Det betyder, at dine kundedata kan analyseres og bruges til at finde nye kunder. For at underleverandørerne kan oprette segmenter til effektiv markedsføring, kræver det, at de får adgang til oplysninger om eksisterende kunder, f.eks. aldersgruppe, køn og interesser.

Det kan være nødvendigt at overføre personoplysninger til andre selskaber inden for koncernen, da centrale funktioner som markedsføring og analyse, økonomi samt kundehåndtering varetages i fællesskab inden for koncernen.

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Hvis personoplysninger overføres til et land uden for EU/EØS, vil vi træffe foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne forbliver beskyttede og også træffe de krævede foranstaltninger for på lovlig vis at overføre personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger vil kun blive opbevaret, så længe der er behov for at opbevare oplysningerne for at opfylde de formål, som oplysningerne blev indsamlet til i overensstemmelse med denne integritetspolitik. Personoplysninger slettes, hvis formålet med indsamlingen er opnået.

For at overholde den gældende regnskabslovgivning vil visse personoplysninger blive opbevaret i syv år regnet fra udgangen af det kalenderår, hvor regnskabsåret, som oplysningerne hører til, er blevet afsluttet.

Kontaktoplysninger til virksomhedsrepræsentanter opbevares i den periode, hvor vi vurderer, at oplysningerne er nødvendige for at opretholde relationen til virksomheden. Sletning finder sted, når vi får kendskab til, at oplysningerne ikke længere er tilstrækkelige eller relevante til formålet, eller efter anmodning fra kontaktpersonerne.

Kontakt os for at få yderligere oplysninger om, hvor længe vi opbevarer specifikke personoplysninger. Kontaktoplysningerne fremgår af afsnit "13. Kontaktoplysninger" nedenfor.

7. Beskyttelse af dine personoplysninger

Du skal altid kunne føle dig tryg, når du afgiver dine personoplysninger til os. Vi har anvendt passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, sletning og anden ulovlig behandling. De sikkerhedsforanstaltninger, der træffes, er egnede til at beskytte personoplysningerne mod uretmæssig behandling. Disse handlinger omfatter f.eks. nye regler for kodeord, firewalls, automatiske timeouts osv.

8. Automatiseret beslutningstagning og profilering

Vi anvender ikke automatiseret beslutningstagning ved håndtering af dine personoplysninger.

Profilering kan forekomme i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Profilering anvendes udelukkende til at muliggøre effektiv markedsføring og til at tilbyde dig produkter og tjenester, som vi tror, at du kan være interesseret i. Det betyder, at dine oplysninger kan blive analyseret for at få en forståelse for dine interesser. Brugen af profilering gør det muligt for os at markedsføre forskellige produkter til forskellige målgrupper. Profileringen skal ikke have nogen konsekvenser for dig, bortset fra at dine oplysninger analyseres for at kunne gennemføre en målrettet markedsføring.

9. Dine rettigheder

Ifølge GDPR har du en række rettigheder. Din integritet er meget vigtig for os, og vi bestræber os altid på at beskytte dine personoplysninger på den bedst mulige måde. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet (Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby). Dine rettigheder følger nedenstående tabel.

 • Ret til adgang - Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger samt få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til rettelse - Hvis de personoplysninger, som vi behandler om dig, er unøjagtige, ufuldstændige eller forældede, har du ret til at bede os om at rette dem.
 • Ret til sletning - Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger. Hvis vi ikke har et juridisk grundlag for at fortsætte med at behandle personoplysningerne, skal de slettes.
 • Ret til indsigelse - Under visse omstændigheder har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til begrænsning af behandling - I visse tilfælde har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at vi kun må behandle personoplysningerne under visse forudsætninger, bortset fra ved at opbevare dem.
 • Ret til dataportabilitet - Hvis personoplysningerne behandles med dit samtykke eller med støtte fra en aftale med dig, har du ret til at få dine personoplysninger udleveret i et maskinlæsbart format samt overføre personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at udøve nogle af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål vedrørende de personoplysninger, som findes hos os eller denne integritetspolitik, er du velkommen til at kontakte os.

10. Retsgrundlag og formål

Behandlingen af dine personoplysninger sker til forskellige formål. Behandlingen er baseret på nedenstående principper.

10.1 Juridisk forpligtelse

Vi kan behandle dine personoplysninger med henblik på at opfylde sikkerhedsstandarder og andre gældende lovmæssige krav, baseret på et retsgrundlag om, at dette er nødvendigt for at opfylde en retslig forpligtelse, som koncernen er underlagt. Behandlingen er derfor nødvendig for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

10.2 Opfyldelse af kontrakt

Vi registrerer, hvilke kunder der anvender vores produkter og tjenester, sammen med deres relevante kontaktpersoner. Behandlingen af disse personoplysninger er nødvendig for at opfylde aftalen med kunderne. Kontaktoplysninger anvendes også til at håndtere betalinger fra disse.

10.3 Legitim interesse

Når du browser på et af vores websteder www.boxon.se, www.boxon.de, www.boxon.dk, www.boxon.no, www.boxon.com, www.boxon.fi, www.boxon.fr,, bliver der behandlet teknisk information. Denne behandling er nødvendig for vores legitime interesse i at effektivisere, forenkle og udvikle vores hjemmeside og med det formål at tiltrække flere kunder.

Vores legitime interesse kan også udgøre retsgrundlaget for behandlingen i andre situationer, hvor du har givet os dine kontaktoplysninger. Et eksempel kan være, at du har udtrykt interesse for vores produkter eller tjenester. Vi har i så fald en legitim interesse i at markedsføre vores varemærke og vores varer til dig som kunde eller potentiel kunde.

11. Hvis du ikke afgiver dine personoplysninger

I nogle tilfælde er det nødvendigt, at du giver os dine personoplysninger for at indgå en kontrakt eller på grund af juridiske krav. Hvis du ikke giver os dine personoplysninger, vil vi ikke kunne opfylde vores juridiske eller kontraktmæssige forpligtelser over for dig.

12. Ændringer i integritetspolitikken

Vi har ret til at ændre indholdet af denne integritetspolitik til enhver tid. Den seneste version er angivet med datoen nederst i denne integritetspolitik. Alle opdateringer og ændringer træder i kraft omgående. Vi offentliggør en revideret version af politikken på vores websteder, når en ny ændring er foretaget.

13. Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål, bemærkninger og/eller klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller spørgsmål vedrørende integritet, eller hvis du vil udøve nogen af dine rettigheder, kan du kontakte os her:

Boxon AB 
Attention: GDPR 
Box 13077
250 13 Helsingborg 
Sverige 
info@boxon.com

Seneste opdatering: 2022-10-20

Linje
loading symbol